Dodaj svoje ime peticijiPROTI POTVARJANJU ZGODOVINE, PROTI ENAČENJU BORCEV ZA SVOBODO IN NJIH KRVNIKOV


Trst, laboratorij tolikih poskusov, ki so nato imeli vsedržavni odziv, je danes zopet v ”avantgardi”. Pripravlja se namreč pobuda, ki jo je sprožila Illyjeva administracija in brž prevzela sedanja desničarska mestna uprava za postavitev na osrednjem trgu Goldoni spomenika “žrtvam totalitarnih režimov”. To je zadnji in najbolj nesramni pojav iz procesa potvarjanja zgodovine, ki se je pričel pred leti in v katerem je Trst pogosto prednjačil (iz razlogov, ki si zaslužijo dodatne obravnave drugje). V tem slučaju so pred nami posledice Illyjeve odločitve, da izpelje vidno "pomirjevalno" pobudo: po predlogu, da se 25. april spremeni v dan pobote, kar je prineslo do ideje o novem prazniku pobote, se predlog o postavitvi "pomirjevalnega" spomenika ob obnovi trga Goldoni. Danes se ta pobuda uresničuje, saj je občinska uprava sklenila poveriti nalog za pripravo končnega in izvršilnega nacrta, ki vključuje tudi gradnjo omenjenega spomenika.

Kaksen naj bi bil pomen tega spomenika? Ob tako nejasnem imenu naj bi spomenik počastil - skupno - na eni strani vse, ki sta jih fašizem in nacizem umorila, ker so bili v opoziciji režimu ali smatrani za nevarne iz rasnih razlogov, nepotrebni ali škodljivi (judje, romi, neprilagojene osebe, duševni bolniki, ...), ob njih pa tiste, ki so bili ubiti v obračunih ob koncu vojne s strani tega, čemur pravijo "komunistični totalitarizem" v "slovansko-komunistični" ali "titovski" enačici.

Afera o spomeniku nas zadeva tudi osebno, ker pripadamo družinam, pri katerh je bilo "žrtev totalitarizma", fašisticnega in nacisticnega seveda, nič koliko:

Menimo, da naši padli svojci nedvomno sodijo med tiste, ki naj bi jim bil spomenik posvečen. Spomenik pa je poleg njim posvečen tudi žrtvam tkim. "komunističnega totalitarizma" v njegovi "titovski" inačici. Predvsem seveda tkim. žrtvam fojb, med katerimi so npr. agent javne varnosti in član bande Collotti Santo Camminiti, škvadist Arrigo Chebat ter SS-ovec Ottocaro Crisa. Tega pa ne nameravamo dopustiti. Ne bomo pristali na to, da bi se naših dragih spominjali skupno z onimi, proti katerim so se borili in ki so jih preganjali in umorili. Ker bi jih tako žalili in zasmehovali njihovo žrtvovanje.

Niti ne bomo dopustili, da bi jih zlorabljali za propagandno pretvarjanje zgodovine, ki je edini pravi smisel tega spomenika. Pretvarjanje, ki se zacenja z uporabo praznih in dvoumnih izrazov kot sta "žrtve" in "totalitarizem". Naši dragi niso bili žrtve nicesar, razen špijonov, ampak so izbrali, da se bodo borili za cilje, v katere so verjeli in s polno zavestjo tveganj, ki so jih sprejemali. Javnost, skupnost se jih more spomnjati le zaradi ciljev, za katere so se borili, ker sodi ostalo izključno v zasebnost družine. Omenjeni spomenik bi pa moral obujati spomin na (ne)dolocene osebe, samo zato, ker so umrle. Z "malenkostnim" dejstvom, da bi lahko nekateri od tistih, ki jim je spomenik posvecen, bili dejanski morilci drugih "žrtev totalitarizma". Morilci in umorjeni bi se torej znašli skupaj na istem spomeniku. Z edinim rezultatom, da se pozitivno prevrednotijo cilji, za katere so se borili škvadristi, SS-ovci in podobni in da se jih predstavi kot žrtve "ideološke nestrpnosti", kot miroljubne oporečnike, ki so bili umorjeni samo zaradi njihovih idej. To je seveda laž. Kar velja za naše drage, ki so bili umorjeni zaradi delovanja, s katerim so skušali uresniciti svoje ideje, velja tudi za njihove sovražnike, ki niso bili usmrčeni zaradi svojih idej, ampak zaradi svojih dejanj.

Raba izraza totalitarizem, ki so si ga izposodili pri zgodovinopisju, kjer je pa njegova znanstvena utemljenost zelo sporna, služi pa le prevracanju odgovornosti za pretekle dogodke na režime in ideje. Predvsem odgovornosti pripadnikov tistih, ki so programe in dejavnosti Mussolinija in Hitlerja prav dobro poznali in so ju prav zato denarno in drugače podprli, ker so si od niju pricakovali (in imeli) velike dobičke. Mussolini in Hitler nemrec nista prišla na oblast po zaslugi Božje Previdnosti, ampak po zaslugi denarja raznih Agnellijev in Kruppov.

Za "spravnimi" nameni spomenika se pa skriva želja, da bi s tem, ko se postavlja na isto raven nacifašisticne brice in tiste, ki so se proti njim borili, udomacili med ljudmi idejo, da so bili vsi, ki se niso borili le zato, da bi se povrnili na stanje pred nastopom fašizma, ampak za nove družbene odnose, kriminalci.

Vse to počenjajo seveda za sedanjost, saj so spomeniki sporočilo za čas, v katerem jih postavljajo in ne za preteklost. Naša sedanjost pa je vse prej kot "spravljena" in "pomirjena", saj so razlogi in cilji, za katere so se borili naši padli in mnogi drugi, še kako aktualni.

Trdno smo odločeni na vsak nacin preprečiti, da bi načrtovani spomenik tudi posredno bil posvečen preminulim svojcem, ki se jih spominjamo s ponosom. Obenem vabimo zasebnike in organizacije, ki se z našo pobudo strinjajo, da jo podprejo.Predlagamo vam, da podprete našo pobudo s tem, da dodate svoje ime sledeči peticiji, ki jo nameravamo izročiti tržaskemu županu:

Tržaškemu Županu
Izjavljamo, da nasprotujemo namenu tržaške občinske uprave, da na trgu Goldoni v Trstu postavi spomenik posvečen "žrtvam totalitarnih režimov". Smatramo, da bi tak spomenik bil huda žalitev za vse, ki so darovali življenje v boju proti fašizmu in nacizmu, ker bi jih izenačeval z njihovimi krvniki, s fašisti, nacisti in njihovimi pomagači vseh narodnosti, ki so bili usmrčeni ob koncu vojne. Pozivamo zato župana Trsta, kjer ni v mestnem središču nobenega spomenika vsem padlim v boju za osvoboditev izpod fašističnega in nacističnega jarma, da se odreče temu nacrtu in spomenik posveti čemu ali komu drugemu.

Na razpolago smo vam za kakršnokoli pojasnilo. Do nas se lahko obrnete:

Posamezniki:
(zahtevana polja so označena z *)

Vaše ime*

Osebni dokument*

Številka dokumenta*

Naslov elektronske pošte   

Morebitne pripombe                    

Vaših podatkov ne bomo uporabljali izven namena te peticije.

Društva in podobno:
(zahtevana polja so označena z *)

Ime društva*

Ime pooblaščenega predstavnika*

Osebni dokument predstavnika*

Številka dokumenta*

Poštni naslov društva

Naslov elektronske pošte  

Morebitne pripombe                     

 

Vaših podatkov ne bomo uporabljali izven namena te peticije.Poleg tega lahko tudi prenesete podpisne pole in zberete podpise prijateljev in somišljenikov:

Format dokumenta Posamezniki Društva
Kompatibilno z Microsoft Word™ 28 kB 18 kB
Adobe Acrobat™ (PDF) 28 kB 24 kB
Format Postscript 127 kB 114 kB
Format HTML 28 kB 7 kB
Rich Text Format (RTF) 25 kB 7 kB

Izpolnjene pole pošljite po pošti na naslov:
Pavel Volk
vicolo degli Scaglioni, 21,
34141 Trieste.© 2003Web Design Studio djn             Povratek na začetno stran