Boriti se in zmagati - ali umretiLjubomir Sancin - Stojan, partizanski komandir


Ljubomir Sancin - Stojan

Ljubomir Sancin – Stojan
komandir 3. udarne čete 2. bataljona Istrskega odreda
Dolina 7.9.1919 - Jelšane 18.3.1944
KAZALOI. Mladost, šolanje, zaposlitev

II. Vojaščina in aretacija

III. Vključitev v NOB in odhod v partizane

IV. Zadnja Stojanova bitka v Jelšanah


Spomenik v Jelšanah

Naslednja stran


Spominska brošura ob 60. obletnici smrti
Izdala in založila: Sekcija VZPI-ANPI Dolina-Mačkolje-Prebeneg
pod pokroviteljstvom Občine Dolina
Zbral in uredil: Boris Pangerc
Prevod v italijanščino: Marko Štoka
Povzetek v angleščini, grafična ureditev, spletna izdaja: Dejan Kozina
Dolina (TS), 18. marca 2004


Viri in literatura


© 2007Web Design Studio djn
Povratek na začetno stran