po pravici povedano ...Pravno-zgodovinski priročnik za slovenščino v Italiji


Po predavanjih prof. Sama Pahorja na Tečaju preživetja za Slovence v Italiji (Opčine, november-december 2000) zapisala in uredila Gorazd Bajc in Martina Slavec.


Izdal in pripremil: Krožek PREMIK, Trst

s finančno pomočjo:


Trst, december 2001


UVOD

Pred vami je prirejena in dopolnjena vsebina Tečaja preživetja za Slovence v Italiji, ki ga je Krožek Premik organiziral novembra 2000 in na katerem je predaval prof. Samo Pahor. Tečaj smo priredili, zato da bi se čim širši krog pripadnikov manjšine lahko neposredno seznanil s pravico do uporabe slovenščine v javnosti in v odnosu z oblastmi, ki jim kot italijanskim državljanom slovenske narodnosti neoporečno pripada. Na koncu predavanj se je tudi na željo slušateljev porodila zamisel, da bi se njihovo vsebino strnilo v nek nazoren in praktičen priročnik.

Ta brošura je torej namenjena vsem, ki bi radi spoznali in razumeli tolikokrat izrečene in zapisane pojme manjšina, slovenščina, pravica, zakon, Italija, Evropa ipd., ki pa se večkrat zdijo le besede brez pomena in brez vsakršne povezave. Po pravici povedano, ni tako. Zato smo se odločili najprej zapisati osnovna pravno-zgodovinska dejstva, da bo vsakomur jasno, da človekove in manjšinske pravice niso nekaj izmišljenega in odvečnega. O njih je bilo govora že veliko stoletij, a šele v zadnjih desetletjih je prišlo do konkretnejših poskusov poštene obravnave tiste krhke dragocenosti, ki jo jezikovne in narodnostne manjšine predstavljajo. Menimo, da je uporaba materinega jezika v javnosti najboljši pokazatelj stopnje zaščite neke narodnostne skupnosti, obenem pa je to tudi osnovni način, s katerim se ohranja dostojanstvo in samospoštovanje pripadnika manjšine. In način, s katerim si Slovenci v Italiji lahko zagotovimo uresničenje že priznanih in zapisanih zakonitih pravic do uporabe slovenščine v odnosu z javno upravo in oblastmi, je ravno ta, da se jih redno poslužuje čim večje število ljudi. Prav zaradi tega je pomembno, da vam jih na straneh tega priročnika skušamo obrazložiti in predstaviti tudi nekaj postopkov, ki se jih lahko poslužujete pri njihovem udejanjanju.

Naj se v teh uvodnih besedah zahvalimo prof. Samu Pahorju za nazorna predavanja na lanskem tečaju in za nesebično in nenadomestljivo pomoč pri sestavi tega teksta. Iskrena hvala tudi tistim, ki so omogočili kritje materialnih stroškov za tiskanje, in sicer Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Zadružni Kraški Banki, ki je že pokazala dovzetnost za naše pobude.

Spoštovane bralke, spoštovani bralci, preden se lotite tega (zavedamo se) zahtevnega branja, naj odkrito povemo, da si ob izidu priročnika ne nadejamo, da bi se z njim stvarnost spremenila. Naša prava želja je pravzaprav ta, da bi čim več Slovencev v Italiji čutilo, da je izvajanje osnovnih človekovih pravic, med katere nedvomno spadajo tudi pravice narodnostnih in jezikovnih manjšin, nekaj povsem normalnega, legitimnega in tudi legalnega. Naš doprinos k temu je ta brošura.


Srečno!

Krožek Premik
© 2002Web Design Studio djn             Povratek na začetno stran